SCURT ISTORIC AL COMPANIEI

Compania a fost înființată în 1994, pornind cu o echipă formată din doi ingineri proiectanți, specialiști cu experiență în lucrări de proiectare foraj sonde (adâncime mică, medie și mare), pe toate structurile ce aparțin Ministerului Petrolului precum și sonde de foraj în Platforma Continentală a Mării Negre.

Pe măsura desfășurării activității de proiectare, cerințele clienților noștri sunt în continuă schimbare, motiv pentru care am diversificat, dezvoltat și adaptat lucrările noastre de proiectare pentru: amenajarea platformelor tehnologice în vederea amplasării instalațiilor de foraj, amenajarea drumurilor de acces la platformele sondelor, echiparea de suprafață a sondelor, conducte de transport până la parcurile de producție, alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de suprafață cu energie de mică și medie tensiune precum și pentru posturi de transformare care să asigure puterea necesară funcționarii instalațiilor electrice la locația sondei. Astfel, datorită bunei calități a lucrărilor de proiectare executate, Expert Serv a cunoscut o dezvoltare rapidă, reușind să formeze o echipă de profesioniști, având în prezent un număr de peste 65 de angajați.

Astăzi, echipa EXPERT SERV este formată din proiectanți cu experiență în activitatea petrolieră, având cu un sistem de logistică modernă (computere de ultimă generație, soft-uri specializate, tehnică de editare – multiplicare, mijloace de transport și comunicații proprii). De-a lungul celor 26 de ani de experiență EXPERT SERV a elaborat peste 3.000 de proiecte de specialitate și peste 60 de studii de zăcământ pentru principalii clienți.