Documentații pentru avize și acorduri
Documentații pentru avize și acorduri

Documentații pentru avize și acorduri

  • Întocmirea documentației pentru Certificatul de Urbanism;
  • Întocmirea documentației pentru Aviz Mediu;
  • Întocmirea documentației pentru Aviz Apele Române;
  • Întocmirea documentației pentru aviz rețele (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică, gaze, telefonie, etc.);
  • Întocmirea documentației pentru aviz scoatere terenuri din circuitul agricol;
  • Întocmirea documentației pentru aviz scoatere terenuri din circuitul forestier;
  • Întocmirea documentației pentru Autorizația de Construire.