Lucrări topografice
Lucrări topografice
Lucrări topografice

Lucrări topografice

 • Măsurători topografice ale elementelor de suprafață și subterane;
 • Lucrări de tranzotestare a traseelor de conducte îngropate;
 • Planuri și studii suport necesare elaborării de planuri topografice;
 • Planuri de formalități terenuri;
 • Planuri pentru documentații de urbanism;
 • Planuri de încadrare în zonă a obiectivului;
 • Planuri pentru întocmirea AC supuse avizării OCPI;
 • Planuri pentru scoaterea și/sau redarea din/în circuitul agricol;
 • Planuri pentru ocupare temporară în domeniul silvic;
 • Planuri topografice pentru studii geologice și hidrologice;
 • Profiluri longitudinale și/sau transversale;
 • Scanări 3D pentru construcții civile și industriale, monitorizarea comportării în timp (deformații spațiale), arhitectură și restaurare;
 • Realizare modele 3D;
 • Actualizare baze de date ArcGIS.