Proiectare civilă
Proiectare civilă

Proiectare construcții civile

  • Proiectarea lucrărilor de amenajare a platformelor de foraj;
  • Proiectarea lucrărilor de amenajare a drumurilor de acces;
  • Proiectarea de poduri rutiere pentru traversări de cursuri de apă;
  • Proiectarea de estacade pentru traversarea cursurilor de apă sau zone cu denivelări mari de relief pentru conducte de petrol și gaze;
  • Proiectarea lucrărilor de consolidare a terenurilor în zonele cu alunecări de teren atât pentru drumuri cât și pentru platforme tehnologice;
  • Proiectarea de consolidări de maluri și regularizări cursuri de apă;
  • Proiectarea elementelor civile pentru instalații de petrol și gaze (fundații, structuri, stâlpi, etc.).