Proiectare tehnologică
Proiectare tehnologică
Proiectare tehnologică
Proiectare tehnologică
Proiectare tehnologică

Proiectare tehnologică

  • Proiectarea instalațiilor tehnologice de suprafață pentru echiparea sondelor de țiței și gaze, în vederea tratării, separării și depozitării fluidelor și gazelor;
  • Proiectarea echipărilor de suprafață pentru sonde de injecție apă reziduală;
  • Proiectarea echipărilor de suprafață pentru sonde de aprindere pentru zăcămintele cu combustie subterană;
  • Proiectarea sistemelor de injecție apă industrială;
  • Proiectarea instalațiilor de distribuție și utilizare a gazelor;
  • Proiectarea interconectărilor de stații de reglare și măsură în sistemele naționale de transport gaze;
  • Proiectarea pentru punere în siguranță a conductelor de țiței si gaze;